องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย แจ้งกำหนดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meetting ให้กับผู้สนใจจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Posted by:

0

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
ให้มีการเลือกตั้งนายกหองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงหิ์.pdf

ให้มีการเลือกตั้งนายกหองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงหิ์

0

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์.pdf

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 ครั้งที่ 25 ครั้งที่ 26 ครั้งที่ 27 และ ครั้งที่ 28

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564-ครั้งที่-24-28.pdf

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24-28

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
ข้อบัญญัติงบปรพมาณรายจ่ายประจำปีงบลประมาณ-พ.ศ.-2564.pdf

ข้อบัญญัติงบปรพมาณรายจ่ายประจำปีงบลประมาณ พ.ศ. 2564

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบามนาสิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจภาคสนาม บันทึกของทรัพย์สินและนำเข้าข้อมุลในคอมพิวเตอร์ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ต่อเนื่อง) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาสำรวจภาคสนาม.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจภาคสนาม

0

ประกาศ อบต.พระบาทนาสิงห์ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 22 และ ครั้งที่ 23

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 22 และ ครั้งที่ 23.pdf

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 22 และ ครั้งที่ 23

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 21

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564.pdf

โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0
Page 1 of 11 12345...»