ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

Posted by:

CamScanner 02-04-2021 10.50 (1)

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง ผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted by:

ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผน

0

พิธีส่งมอบ-รับมอบโอนงาน ฝายห้วยสิงห์ หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคีชัย ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563

Posted by:

0
Page 1 of 7 12345...»