ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง.pdf

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
ประกาศผลการสอบคัดเลือก.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายละเอียดการสอบพนักงานจ้าง

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 1 อัตรา

Posted by:

ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 17

Posted by:

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 17

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564

Posted by:

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

Posted by:

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 3

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 15 และ ครั้งที่ 16

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
โอนงบประมาณ-ครั้งที่-15.pdf
โอนงบประมาณครั้งที่-16.pdf

โอนงบประมาณ ครั้งที่ 15

โอนงบประมาณครั้งที่ 16

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง-ครั้งที่-2.pdf

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ครั้งที่ 2

0
Page 1 of 10 12345...»