กิจกรรมการมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้พิการทางสายตา ในพื้นที่ตำบลพระบาทนาสิงห์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (17 มิ.ย.2563)

Posted by:

0

Add a Comment