เรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ตาม “โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

Posted by:

วันที่ 15 มิถุนายน 2559
เรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่
ตาม “โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”
อบต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
โดย หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย
พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม

0

Add a Comment