ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

Posted by:

CamScanner 02-04-2021 10.50 (1)

0

Add a Comment