อบต.พระบาทนาสิงห์ มอบสิ่งของเพื่อร่วมกิจกรรมงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2564 ซึ่งจะออกรางวัล ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 21.00 น. ณ บริเวณงานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อฯ

Posted by:

0

Add a Comment