อังคารที่ 16 ก.พ. 2564 ประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินโครงการผู้ว่าฯ พาสำรวจเส้นทาง “เส้นทางธรรม เส้นทางเที่ยว @หนองคาย” เส้นทางที่ 2 อำเภอเมืองหนองคาย(บางส่วน) อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสภา อบต.พระบาทนาสิงห์

Posted by:

0

Add a Comment