พุธที่ 17 ก.พ. 64 อบต.พระบาทนาสิงห์พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ เตรียมความพร้อมการจัดสถานที่เพื่อต้อนรับตามโครงการผู้ว่าพาสำรวจเส้นทางฯ “เส้นทางธรรม เส้นทางเที่ยว @หนองคาย” เส้นทางที่ 2 ในวันที่ 18 ก.พ. 64 ณ วัดพระพุทธบาทนาหงส์ ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

Posted by:

0

Add a Comment