ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) สำหรับกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) สำหรับกู้ชีพกู้ภัย

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

0

Add a Comment