ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
แก้ไขเปลี่ยนปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564.pdf

แก้ไขเปลี่ยนปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0

Add a Comment