ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 21

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564.pdf

โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0

Add a Comment