ประกาศ อบต.พระบาทนาสิงห์ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 22 และ ครั้งที่ 23

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 22 และ ครั้งที่ 23.pdf

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 22 และ ครั้งที่ 23

0

Add a Comment