ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 ครั้งที่ 25 ครั้งที่ 26 ครั้งที่ 27 และ ครั้งที่ 28

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564-ครั้งที่-24-28.pdf

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24-28

0

Add a Comment