องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย แจ้งกำหนดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meetting ให้กับผู้สนใจจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Posted by:

0

Add a Comment