วันที่ 11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้มีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ หอประชุมใหญ่ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

Posted by:

0

Add a Comment