วันที่ 18 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

Posted by:

0

Add a Comment