ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง-พ.ศ.2565-ครั้งที่-1.pdf

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

0

Add a Comment