ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

Posted by:

ดาวน์โหลดไฟล์นี้ :
CamScanner-12-30-2564-10.55.pdf

CamScanner 12-30-2564 10.55

0

Add a Comment