วันที่ 10 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้ดำเนินการแจกถุงยังชีพผู้กักตัว หมู่ที่ 1,3,4,5,8,15,และหมู่ที่ 16 ในพื้นที่ตำบลพระบาทนาสิงห์

Posted by:

0

Add a Comment