วันที่ 10 มีนาคม 2565 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลพระบาทนาสิงห์ -หมู่ที่ 16 บ้านห้วยหมากหาด

Posted by:

0

Add a Comment