อบต.พระบาทนาสิงห์ ขอขอบคุณ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดหนองคาย ภายใต้มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่มามอบปรอดวัดไข้(รายคน) จำนวน 17 อัน ชุด PPE จำนวน 40 ชุด เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 17 อัน น้ำยาฆ่าเชื้อ 5 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน ถุงมือยาง 2 กล่อง พัดลม 16 นิ้ว จำนวน 17 ตัว ของใช่ส่วนตัว จำนวน 30 ชุด ผ้าห่ม จำนวน 17 ผืน ที่นอนปิคนิค/หมอน จำนวน 17 ชุด หมอนหนัง จำนวน 17 ใบ ชั้นวางของ 3 ชั้น(ไม้) จำนวน 17 ชั้น เครื่องวัดอุณหภูมิขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ไห้แก่ อบต.พระบาทนาสิงห์เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่กักตัวต่อไป

Loading...