องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120

โทร. 042-019-503 โทรสาร. 042-019-504

Mail. prabathnasing@hotmail.com

https://www.facebook.com/prabathnasing